Fysioterapeut Mette Rasmussen er pr. 1. maj gået på barselsorlov frem til d. 1 marts 2013. Vi byder derfor velkommen til fysioterapeut Søren Dalum, som vil vikariere for Mette. Søren har indtil nu arbejdet på Aalborg Sygehus, men har sideløbende været tilknyttet klinikken som “sålemand”, idet han er uddannet i SuperSole konceptet.