Den første konsultation

Første gang du møder til konsultation på klinikken, afleverer du din henvisning til en af klinikassistenterne, med mindre henvisningen allerede er hentet ned fra Henvisningshotellet på nettet. Klinikassistenten sørger for, at du bliver registreret i klinikkens IT-system. Den offentlige sygesikring giver tilskud til alle fysioterapeutiske behandlinger. Er du medlem af Sygeforsikringen »Danmark« ydes derudover tilskud til din behandling efter gældende regler og takster. Du kan spørge din fysioterapeut om de gældende takster for såvel den offentlige sygesikring som Sygeforsikringen »Danmark«.

Indledende undersøgelse
Når fysioterapeuten har set på lægens henvisning, indledes med en grundig undersøgelse. Denne undersøgelse tager som regel hele konsultationstiden, og danner grundlag for hele den videre indsats. Undersøgelsen koster lidt mere end de efterfølgende behandlinger. Fysioterapeuten vil yderligere informere dig om den forventede pris på netop dit behandlingsforløb.

Behandlingsforløb på Klinik For Fysioterapi

Betaling
Prisen for behandlinger hos en fysioterapeut er fastsat af den offentlige sygesikring. Der afregnes efter hver behandling med mindre andet aftales. Du kan betale kontant eller med dankort, check og giro. Hvis din behandling dækkes af et forsikringsselskab eller socialforvaltningen, skal du informere din fysioterapeut om det, den første gang du er til behandling.

Lagner
Du er meget velkommen til selv at medbringe lagner til behandlingen. Hvis du vælger ikke at tage lagen med, kan du købe et i receptionen. Klinikken opbevarer ikke lagner.

Afbud
Afbud bedes meddelt dagen før eller samme dag inden kl. 9.00. Hvis du ikke melder afbud, eller melder afbud for sent, vil du blive afkrævet et udeblivelsesgebyr på kr. 298,89,-.