Generelt

Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Medlemmer skal være min. 15 år for at træne i FYSIOFitness. For medlemmer der ikke er fyldt 18 år, kræves skriftlig tilladelse fra forælder eller værge. Unge under 15 år kan meldes ind på U15 medlemskab og skal være ifølge med en voksen ved træning. U15 kan ikke benytte holdtræning og må kun benytte træningscentret indtil k. 18.00.

Medlemskortet

Medlemskortet skal indlæses i kundecomputeren inden træningen kan påbegyndes. Hvis du mister eller beskadiger dit kort, skal det straks meddeles til FYSIOFitness, som udsteder et nyt kort mod betaling.

Kontant medlemsskab

Betaling sker ved indgåelse af medlemskabet og varer i den periode der er betalt for. Det ophører automatisk når perioden udløber.

Løbende medlemsskaber

Ved oprettelse af disse medlemskaber tilmeldes betalingen til Betaling Service (PBS). Du skal betale kontant frem til første trækning. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din bank konto den første i hver måned. Medlemskabet er løbende, indtil det opsiges. Medlemskaber med bindingsperioder, kan ikke opsiges i denne periode.

Opsigelse

Enhver opsigelse skal ske personligt på en særskilt formular, som kvitteres af en medarbejder i FYSIOFitness. Efter en eventuel endt bindingsperiode kan medlemskabet opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned (løbende måned + 30 dage). Ved opsigelse betales den sidste periode eller måned kontant.

Opsiges medlemskabet i perioden d. 20. – 11. i måneden betales indeværende måned + sidste måned kontant.
Opsiges medlemskabet i perioden d. 11. – 20. i måneden betales kun for sidste måned kontant.

Bortset fra ovenstående, kan en medlemskab i en bindingsperiode altid opsiges i følgende tilfælde:

Manglende betaling

Hvis du ikke betaler, vil dit kort blive spærret. Kortet vil først blive åbnet igen, når du har betalt det du skylder os.

Bero

Medlemskab kan ikke sættes i bero.

Regler i centret

I forbindelse med træningen må der alene benyttes træningsbeklædning beregnet til indendørs brug og der skal benyttes håndklæde ved træning i maskinerne. Brug af “stroppeundertrøjer” er ikke acceptabelt i træningssalene. Mobiltelefoner må ikke benyttes til samtale i træningsområderne og skal være på lydløs tilstand. Hvert medlem er ansvarlig for at der foregår et “flow” mellem træningsmaskinerne, så en træningsmaskine ikke optages i længere tid af samme person. FYSIOFitness er et røgfrit center. I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, udlån af medlemskort, lovbrud, mislighold samr anden grov eller uacceptabel handling, kan FYSIOFitness til enhver tid afbryde aftalen om et medlemskab med øjeblikkelig virkning.

Doping

Medlemmer hos FYSIOFitness er forpligtet til at lade sig dopingteste på forlangende af uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark. Ved en positiv dopingprøve vil medlemmet blive udelukket fra træning i FYSIOFitness for bestandigt. Nægter et medlem at lade sig teste, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve. Oplysning om en positiv dopingprøve vil blive videregivet til Anti Doping Danmark og medfører således udelukkelse fra træning i øvrige centre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark. Ved en positiv dopingprøve refunderes medlemmets eventuelle resterende kontingent ikke.

Helbredstilstand

Medlemmer og gæster er selv ansvarlige for, at deres helbredstilstand er sådan, at de uden risiko kan deltage i aktiviteter i FYSIOFitness. FYSIOFitness er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt.

Værdigenstande

Medlemmer og gæster anbefales at opbevare værdigenstande og personlige ejendele i aflåste skabe. FYSIOFitness er dog ikke ansvarlig for tab i tilfælde af tyveri af og/eller skade på medlemmers og ejendom eller værdigenstande, uanset om disse har været opbevaret i aflåste skabe eller ej.

Forandringer

FYSIOFitness forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre på holdaktiviteterne samt foretage ændringer i lokaler og udstyr.

Varsling af ændringer

Ændringer vil blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft. Ændringer varsles via opslag i FYSIOFitness lokaler samt på www.fysiofitness.dk.